aktualizováno: 28.01.2018 19:13:39 

Donarova samota - Jízdárna Litoboř

Skalní výlety

Skalní výlety...

 

Broumov 

Národní přírodní rezervace. Jsou tvořeny asi 10 km dlouhým hřbetem mezi Broumovem a Policí nad Metují se skalními městy, hluboce zaříznutými roklemi a velkým množstvím věží, tzv. skalních hřibů. Nejvyšším vrcholem je Božanoský Špičák (773 m n.m.). Mezi nejvyhledávanější rokle patří Kovářova rokle, kterou je možné navštívit z turisty nejvíce navštěvovaného místa Hvězdy, odkud je krásný výhled do Broumovské kotliny.

  
Spleť cestiček pokrytých jemným pískem, bizarní skalní pilíře, jehly, sloupy, komíny a věže připomínající lidské postavy, zvířata či stavby. Vyhlídkové terasy, potůčky, vodopády, jezírka s průzračnou vodou, zbytky středověkého hradu, lezecké terény...

Mohutné skalní bloky, lezecké terény, divoké rokle, jeskyně a hluboké propasti. Úzké skalní soutěsky, do kterých sluneční paprsky neproniknou celý rok. Šero, vlhko, chlad a místy zbytky sněhu i uprostřed léta...

Dvanáctikilometrový horský hřbet plný pískovcových věží i skalních hřibů, romantických zákoutí, hlubokých roklí, bludišť, strží, příkrých srázů a fascinujících výhledů do okolní krajiny.

Lesnatý vrchol stolové hory je výraznou dominantou krajiny u Police nad Metují. Ukrývá se zde svět pískovcových skal roztodivných tvarů a jmen – Čertovo auto, Mohyla smrti, Zbrojnoš, Budík...
 

Menší oblast pískovcových skal navazuje na Teplické skalní město. Jsou zde nejen četné lezecké terény, ale také malebné jezírko a malý barokní zámeček.

Zalesněné pohoří se táhne po severovýchodním okraji Broumovského výběžku a představuje hranici s Polskem. Ruprechtický Špičák (880 m. n. m.), na jehož vrcholu stojí volně přístupná rozhledna, je nejvyšším bodem Broumovska.

Kotlina je z jedné strany uzavřena hradbou Broumovských stěn a z druhé strany hraničním hřebenem Javořích hor. Přirozeným centrem je město Broumov, obklopené vesnicemi tzv. lánového typu.

Polský národní park (NP) navazuje na pískovcové oblasti Broumovska. Panoramaticky a krajinářsky nejatraktivnější hory Sudet jsou zároveň jedinými tabulovými horami v celém Polsku. Skalní bludiště.

Metuje (původně Methuja, z praindoevropského *medh- „prostřední“ – rozuměj prostřední řeka mezi Úpou a Orlicí; podle legendy z „med tu je“) je řeka v severovýchodních Čechách, levý přítok Labe.
 
                                                        

TOPlist